Polityka prywatności

W pełni szanujemy prawa do prywatności Użytkowników naszych usług. Stąd też naszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz ich dalsza ochrona.

W celu ochrony, wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej ,,RODO”). Wszystkie niniejsze środki są zgodnie z ustawą nr 18/2018 Coll. w sprawie ochrony danych osobowych oraz w sprawie zmiany niektórych innych ustaw (zwanej dalej ,,ustawą o ochronie danych osobowych").

Ważnym dla nas jest, by każdy kto korzysta z naszych usług był dobrze poinformowany o powodach oraz metodach przetwarzania danych osobowych, wiedział jak je gromadzimy i jakie regulacje prawne stosowane są podczas przetwarzania tychże danych.

W tym dokumencie przedstawimy wszystkie potrzebne informacje dotyczące powyższych kwestii.

W nawiązaniu do stosowanych przez nas środków ochrony dany osobowych, zapewniamy, że przestrzegamy surowych zasad – kto w firmie Be Lenka s .r.o. ma dostęp do danych osobowych, oraz do których danych osobowych jest on upoważniony.

  1. 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Be Lenka s .r.o, ul. Obchodná 9076/3D, Žilina 01008, IČO (REGON): 51085291, firma zarejestrowana w rejestrze handlowym kraju Żylina, odd. Sro, vl. č. 68526/L.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na podany adres e-mail: info@belenka.com.

  1. 2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy tylko takie dane, które pomagają nam w świadczeniu usług w zakresie naszej działalności oraz chronią nasze prawnie uzasadnione interesy - przetwarzanie zamówień naszych klientów zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

  1. 3. W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe naszych klientów w celu dostarczania towarów i świadczenia usług w ramach naszej działalności. Poszczególne cele znajdują się poniżej:

Gromadzenie danych w celu realizacji zamówienia

Gromadzimy dane osobowe, by zawrzeć umowę między Użytkownikiem jako naszym klientem a nami czyli dostawcą. Dane osobowe są gromadzone jedynie w zakresie koniecznym do zawarcia umowy i realizacji danego zamówienia, głównie w obrębie wykonania przedmiotu umowy, obsługi klienta, zarządzania umową i rejestracji Użytkowników.

W związku z powyższym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, jednakże potrzebna do zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Bez tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy z klientem i zagwarantować jego praw i obowiązków.

Gromadzenie danych w celach marketingowych

Gromadzimy dane osobowe w celach marketingowych, za zgodą Użytkownika. Marketing oznacza następujące czynności:

Wysyłanie ofert sprzedażowych towarów lub usług firmy Be Lenka s .r.o., za pośrednictwem poczty e-mail albo mediów społecznościowych, w zależności od preferencji Użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie tychże danych w celach marketingowych jest dobrowolna oraz może być wycofana. Jednakże zasadniczym jest dla nas wysyłanie naszym Użytkownikom oferowanych usług firmy Be Lenka s .r.o. Nie możemy przekazywać pojedynczych ofert sprzedażowych towarów lub usług bez Państwa zgody. Zgoda może być wycofana w każdym momencie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@belenka.com.

  1. 4. Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki, które są magazynowane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze lub urządzeniu przenośnym) podczas odwiedzania naszej strony. Przeznaczone są one do przechowywania niewielkiej ilości danych, specyficznych dla każdego klienta (w zależności od typu pików cookie) potrzebnych do dalszego korzystania z serwisu – takich jak hasło, preferencje Użytkownika tj. dane logowania, używany język, ustawienia strony. Te dane są zatrzymywane przez pewien czas, dlatego też ustawianie swoich preferencji przy następnym odwiedzaniu naszej strony nie jest potrzebne.  

Podczas odwiedzania naszej strony, pewne dane są automatycznie przetwarzane, np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, domeny serwisu z którego Użytkownik odwiedza naszą stronę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego na przeglądaniu naszej strony itd. Powyższe dane są gromadzone w celu monitorowania atrakcyjności naszej strony jak również w celu poprawiania jej funkcjonalności oraz ustawień zawartości. Jest to również nasz prawnie uzasadniony interes, który jest prawnym powodem przez który przetwarzamy Państwa dane. Powyższe dane są przetwarzane przez użycie plików cookie, adresów IP oraz innych narzędzi, które pozwalają nam na oszacowanie, które partie naszej strony są popularne, co oglądają i czego szukają odwiedzający, i jak dużo czasu spędzają na naszych stronach. Pliki cookie zawierają informacje, które serwer internetowy wysyła i gromadzi w przeglądarce Użytkownika. Te informacje są później odsyłane do serwera za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę. To pozwala serwerowi na identyfikację i śledzenie jego przeglądarki internetowej. Pliki cookie są używane przez Administratora i są oznaczone jako ,,techniczne pliki cookie”. Pliki te są niezbędne do monitorowania ruchu transmisji danych w celu przystosowania naszej strony do potrzeb odwiedzających.

Odwiedzając naszą stronę, można zaakceptować użycie plików cookie klikając przycisk ,,Rozumiem”. Jeżeli zgoda ta nie zostanie wyrażona, albo gdy stosowanie plików cookie jest wyłączone, dostęp do naszej strony pozostanie niezmienny. Jednakże skutkować to będzie mniejszym dostępem do dokładnych danych potrzebnych do optymalizacji naszej strony. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zaakceptowane pliki cookie mogą być usunięte przez Użytkownika z jego przeglądarki w każdym momencie. W takim przypadku, podczas kolejnego odwiedzania naszej strony, Użytkownik będzie poproszony o ponowną akceptację plików cookie.

Dzięki plikom cookie mierzymy ruch na naszej strony, za pomocą kodu Google Analytics. Narzędzie to zbiera informacje na temat korzystania z naszego portalu z użyciem plików cookie. Informacje, które zbieramy o naszej witrynie są wykorzystywane do stworzenia kompleksowych raportów o użyciu strony. Polityka Prywatności Google jest dostępna na: https://policies.google.com/privacy.

  1. Jak długo dane osobowe są przechowywane?

Zgoda klienta udzielona firmie Be Lenka s .r.o. jest ważna przez czas trwania stosunku umownego oraz przez następne dziesięć lat po ustaniu stosunku umownego, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o podatku VAT w zakresie składania dokumentów podatkowych zawierających dane Użytkownika.

Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane do momentu, gdy zgoda Użytkownika nie zostanie wycofana, tj. przez czas trwania zainteresowania klienta realizacją celu ich przetwarzania, np. przez okres zainteresowania otrzymywaniem newslettera firmy Be Lenka s. r. o.

Pod koniec tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte, za wyjątkiem danych, które możemy dalej przetwarzać zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, mające na celu obronę naszych roszczeń prawnych.

  1. Skąd pobieramy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe:

- bezpośrednio od klienta podczas zawarcia umowy i w ciągu jej trwania;

- bezpośrednio od klienta, wyrażającego zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail;

- za pośrednictwem podmiotu trzeciego, któremu klient wyraził zgodę na rozpowszechnianie danych.

  1. Jak zgoda może zostać wycofana?

Zgoda na gromadzenie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna i może być wycofana w każdym momencie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie ofert marketingowych, powinien wysłać swoją prośbę na następujący adres e-mail: info@belenka.com.

Jakie informacje powinno zawierać wycofanie?

Imię (imiona) i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail.

Informacje o tym, że Użytkownik wycofuje swoją zgodę na używanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wcześniejsza zgoda może zostać wycofana w całości (dotyczy wszystkich działań marketingowych) lub  dla określonych działań marketingowych.

Żądanie prosimy wysłać do Be Lenka s .r.o.

Cofnięcie zgody może nastąpić także przez dedykowany do tego link na końcu każdej wiadomości marketingowej wysyłanej w formie elektronicznej.

Jak można wycofać zgodę?

Cofnięcie zgody może być wysłane na adres e-mail: info@belenka.com

Cofnięcie zgody może nastąpić także przez dedykowany do tego link na końcu każdej wiadomości marketingowej wysyłanej w formie elektronicznej.

  1. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych?

Ważnym dla nas jest respektowanie praw naszych klientów, dlatego też poniżej przedstawiamy prawa Użytkownika w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych:

Prośba o informację na temat przetwarzania danych osobowych.

Ta kategoria zawiera tożsamość i dane kontaktowe Administratora, powody i rodzaje gromadzonych informacji, udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim, okres gromadzenia danych, listę praw Użytkownika, dane kontaktowe do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz informacje czy i jak następuje automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie Użytkowników.

Prawa do dostępu do informacji

Użytkownik ma prawo do potwierdzenia czy chce by jego dane osobowe były przetwarzane czy też nie. Kiedy dane osobowe są przetwarzane, Użytkownik ma prawo do informacji o celach przetwarzania, rodzajów danych których dotyczą, odbiorców i okresu gromadzenia tychże danych. Użytkownik ma prawo do informacji o swoich prawach oraz prawa do złożenia reklamacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie Użytkownik ma prawo do dostępu do informacji na temat źródła danych osobowych, czy jest to automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie, jak również informacji i gwarancji udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Jeżeli dane osobowe Użytkownika uległy zmianie, Użytkownik może poprosić firmę Be Lenka s. r. o. o zmianę zarejestrowanych danych osobowych.

Prawo do usunięcia

Jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w pewnych przypadkach prawnych, postępując zgodnie z instrukcjami Użytkownika. Zastosowanie tego prawa wymaga oceny, czy zostały spełnione prawne przesłanki usunięcia tychże danych, ponieważ w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przechowywania i archiwizowania danych osobowych w ustawowym okresie, pomimo prośby klienta o usunięcie takich informacji.

Prawo do ograniczenia gromadzenia danych osobowych

Użytkownik może zażądać ograniczenia ilości gromadzenia danych osobowych, albo zablokowania ich całkowicie.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik może poprosić o udostępnienie danych osobowych podmiotowi trzeciemu. Użytkownik może poprosić nas o przekazanie jego danych osobowych w odpowiednim formacie. Dołożymy wszelkich starań, aby to zrobić, jeśli żadne prawne lub inne istotne przeszkody nie uniemożliwiają nam realizacji tej prośby.

Prawo do zakwestionowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

Jeżeli Użytkownik uważa lub znalazł dowody świadczące, że jego dane osobiste zostały przetworzone z naruszeniem ich prywatności, albo że Be Lenka s. r. o przetwarza jego dane z naruszeniem obowiązujących przepisów, proszony jest o kontakt z nami w celu weryfikacji albo w celu wyeliminowania/usunięcia wszelkich niedogodności. Zastrzeżenia mogą być również wniesione do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Jakiekolwiek sugestie lub roszczenia względem przetwarzania danych osobowych mogą być kierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Słowacji.

Zastosowanie praw

Więcej informacji dotyczących prawa do ochrony danych osobowych zapewnianych przez Be Lenka s. r. o. udzielamy na prośbę mailową, na adres: gdpr@belenka.com. Oświadczenia przekazujemy nieodpłatnie. Jeżeli roszczenie jest niewspółmierne lub powtarzające się, mamy prawo do pobrania odpowiedniej odpłaty, która wlicza koszty administracyjne przekazania informacji.

  1. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Zgoda na gromadzenie danych osobowych jest udzielana przez Użytkownika firmie Be Lenka s. r. o. Firma ma dostęp do danych osobowych Administratora. Dane osobiste mogą być wykorzystywane głównie przez pracowników firmy Be Lenka s. r. o. Dostęp do nich mogą mieć również inni wykonawcy, np. programiści, administratorzy sklepu internetowego, firmy transportowe oraz księgowość.

Personel kontraktowy to jednostka która zarządza naszymi systemami i zapewnia prowadzenie biznesu. Be Lenka s. r. o. wraz z tymże personelem ma podpisany kontrakt dotyczący ochrony danych klientów. Personel kontraktowy ma również obowiązek przestrzegania polityki prywatności, włączając w to poufność, w celu zapewnienia najwyższej ochrony prawnej, która spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawnych na Słowacji.

Żylina, 25 lipca 2019 r.