Reklamacja towaru

Kupujący ma prawo reklamować zakupiony towar w ciągu 24 miesięcy, partner handlowy ma prawo do reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru.


Informacje o statusie reklamacji